Założenia ogólne

Projekt został zaimplementowany w języku java (jdk 1.4.2) w formie apletu.

 

Zakres implementacji interpretera C++

 

 

 

 

 

 

Założenia do składni

 

Deklaracja zmiennych:

typ

wartość domyślna

int

0

long

0

float

0.0

double

0.0

bool

true

String

""

char

znak o kodzie 0 w ASCII czyli (char)0

 

Przypisanie:

 

 

Pętle, instukcje warunkowe:

 

Wyrażenia:

 

 

 

Pozostałe: