Instrukcja użytkowania

 

Po załadowaniu apletu użytkownikowi ukazuje się następujące okno:

Kompilacja programu przebiega w trzech etapach:

Dla przykładowego kodu programu:

Drzewo wygląda następująco:

Gdy podczas kompilacji kod programu zawiera błedy, cppreter inforumje o tym użytkownika. Dwukrotne kliknięcie na komunikacie błędu powoduje przejście i zaznaczenie linii, w której jest błąd. (Opcja ta nie jest dostępna dla weryfikacji na najniższym poziomie)

W przypadku uruchomienia programu który zawiera pętle nieskończone lub też gdy chcemy przerwać jego działanie wciskamy przycisk 'zatrzymaj'