AKADEMIA PODLASKA

Wydział Nauk Ścisłych
Instytut Informatyki

 

INTERPRETER JĘZYKA C++

CPPRETER

 

Projekt "Interpreter jezyka C++" jest wykonywany w ramach przedmiotu "Sieci i sytemy wirutalne". Za realizację powyższego projektu odpowiadają studenci IV roku informatyki w składzie:

Prowadzący: